- ديشب پشت درهای بسته توافقی بين عقل و عشق منعقد شد که از جزييات آن خبری منتشر نشده است.

- فک کنم فردا روز قيامت باشه!

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
yassi

:) باز خوبه ۹ ماه ديگه معلوم نميشه

رضا

حالا که از جزییات آن خبری منتشر نشده، کاش از خودش هم خبری منتشر نمی شد! ضمنا منشا انعقاد نیمی از این توافقات بیکاریه جانم، بیا همن JPOSمون رو بنویسیم D:

مونا

طبق نظريه دايی خيلی مونده به روز قيامت هنوز دو نقطه پی