خواب

وووی، ديشب خواب ديدم که يکی دستم رو گرفت برد توی يه خونه ای بعد توی يکی از اتاقاش يه چيزی بود که گفت توش رو نگاه کن. يه چيزی بود شبيه لوله که يه سری چيز ميز بهش وصل بود. توش رو که نگاه کردم واااااااااای. انگاری اونجاه رصد خونه بود و اون لوله هم تلسکوپ. ستاره ها رو از توش ديدم. فوق العاده بود. خيلی لذت بخش بود. توی بيداری که نتونستم برم رصد خونه خوبه توی خواب رفتم حداقل. تازه مطمئنم توی خواب لذتش بيشتر هم بوده.

من که زياد به تعبير خواب عقيده ندارم (هر چند يه تعبير خوابهايی ديدم که کم آوردم). اما برای خودم ميتونم خوابهايی که ديدم رو ارزيابی کنم که خوب بوده يا بد. اين يکی از اون خواب خوبا بود. آينده روشن است...

/ 1 نظر / 8 بازدید
دکتر پشمالو

خوب شد خواب ديدی دوست عریز!! ما رو تو بیداری گفتن برو ماه رو نيگاه کن ؛ ما هم بلا نسبت خر شديم (منظورم همون ۹۹درصد هست) و يه ريشو ديديم که بالوله از آنموقه ببعد داره مارو حالت ميده!!! با اجازه