من،
همان سيلی باران بر خاک هستم
گرمش خورشيد،
رويش امّيد
من همان آرامش مهتاب هستم
در اين دنيای پر جنگ و شرارت
داعی صلح و صواب هستم.
زيبايی‌ام من، زيبايی‌ام من.

علی نوری ۶/۵/۸۲

/ 1 نظر / 10 بازدید
bahar

نچ. تو علی هستی! اين همه چيز ميز نيستی که :)