ايتاليا

اگه الان هنوز توی رسکيو بودم، اونوقت الان توی ايتاليا بودم. اونوقت اگه لشگری باهامون نبود خوش ميگذشت نه؟‌
باز چرت و پرت گفتم. اگه الان هنوز توی رسکيو بودم، اونوقت الان احتمالا توی محل مسابقات بودم. در حال کد زدن 02.gif. لشگری هم اونجا وايساده بود هی فضولی ميکرد. ميگفت يه فيش برگر ميخرم براتون ۸ نفری با هم بخورين چون پول نداریم. بعد شاکی میشدم با خودم ميگفتم اگه الان تو رسکيو نبودم، تو تهران بودم و اگه تو تهران بودم الان پشت کامپيوترم نشسته بودم داشتم آهنگ گوش ميکردم و نسکافه ميخوردم.

کاش الان کره ماه بودم 21.gif

/ 2 نظر / 8 بازدید
Mazda

salam ghoori, age inja boodi, ye billiard mizadim vali :P