ميگن آب که از سر آدم گذشت چه يه وجب چه صد وجب. دروغ ميگن مثل سگ!

يه وجب که گذشت هنوز دلت گرمه. ميدونی هنوز اميدی هست. صد وجب که گذشت ديگه کار تمومه. اميدت از دست ميره و ديگه همون يه وجب رو هم نميتونی بالا بيای.  

/ 1 نظر / 7 بازدید
yassi

:)