پند

اين يکی رو به تک تک دوستانم ميگم:
اتفاقی که بايد بعد از دبيرستان در سن ۱۸ سالگی می‌افتاد و نيفتاد بالاخره بايد يک روزی می‌افتاد، غير از اينه؟
اگر واقعاً فکر می‌کنی که ای کاش همان موقع می‌افتاد بايد بگويم که اين ديگر اسطوره پردازی‌ست. و اين اسطوره حکم ميوه ممنوعه دارد در اين بهشت ويران شده.

/ 2 نظر / 10 بازدید
bahar

اين چيه؟ سربازيه؟

NicosK

علی داری نگرانم ميکنيا ... حرف بزن ديگه . ضمنا زير ۱۸ بنويس ما هم بفهميم . ثقيل صحبت ميکنی نمگيرم ؛>