خدا ما را ساخت؟
و یا ما خدا را ساختیم؟
هر کداممان که ساختیم ساختیم، اما چرا بهتر نساختیم؟

/ 2 نظر / 7 بازدید
دكتر مجتبي كرباسچي

سلام با "راز ماندگاری اسلام"و "مقصود من از کعبه وبتخانه توئي تو" شیخ بهایی بروزم صاحبدلان