خريدار

نقل از ايشون:‌

آمد و گفت مي‌‌خرم. تو نترس. تو هم بگو مي‌‌فروشم.
مي‌پرسد چند. تو بگويي صد تومن يا هزار تومن يا هر چه‌‌‌‌‌قدر، مي‌‌گويد نه. قيمتش اين نيست. اگر گفت قيمتش اين نيست تو قيمت را ببر بالـا. دو برابر بگو. سه برابر بگو. اين قدر برو بالـا تا آخر بگويد خريدم. قيمت را كه پايين بياوري، او هم خوشش نمي‌آيد. چون دلش مي‌خواهد قيمت بالـا بگويي كه همه ببينند چه قدر خرج مي‌كند. پايين نگو تا او هم كيف كند. كيف كند و بخرد. چون اين جنسي كه تو داري فقط يك مشتري از پس خريدنش برمي‌آيد.

/ 0 نظر / 10 بازدید