خنده

کسی می‌دونه من چند وقته نخنديدم؟‌ 

- ميخوام رکورد بشکنم

/ 7 نظر / 9 بازدید
yassi

چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد . . . من نه انم که زبونی کشم از چرخ و فلک :)

Maryam

فک کنم يکی دو ثانيه اس؟

مونا

چقدره؟ ميای با هم بريم خوش گذونی؟

دیووونه

گفته بودم که ... بايد در مورد خنديدن به طور جدی فکر کرد.

رضا

با احتساب اون خنده هات (وقتی داشتی اینها رو می نوشتی) بگم یا بدونش؟

azarakhsh

ااااااااااه چرا بروز!!! نمی کنی !!!

داش علی

اخه پسر گل! مگه بدون علی خوشگذران ميشه خنديد. ما که اينجا بدون تو خنده درست و حسابی از گلومون پايين نميره. البته محمود جان هم اهل دله.!