منم را به تو هديه می دهم تا منم از منيتم تهی شود. نگهدارش باش تا روز قيامت.

قربان تو،

علی

/ 5 نظر / 9 بازدید
فرنوش

درود...عجب سخاوتی................ياحق

علی

چرا عافل کند ....

رضا

امروز گفتی داریم start می زنیم داشتی اینها را می نوشتی؟؟!!!

پیام

من منم من منم... (با ريتم خوانده شود + کمی قر)