تفکرات درهم برهم

اين تفکرات بی همه چيز هر روز هوس تازه می‌کند.
چرا من اين همه عوض ميشم هر روز؟ هر روز يه ايدئولوژی. هر روز يه تفکر.

----------------------
حتماً اين داستان رو بخونين. بعد به منم بگين که الان خدا به نظر شما چطوريه؟15.gif

/ 1 نظر / 10 بازدید
Mohammad

علی جان، خدا صفتِ مشخصه دارد که ما خوب درک‌اَش می‌توانيم کرد. آن‌هم بی‌رحمی‌ ست.