خدا تنها موجوديتيه که هرچی بگی بهش مياد.
تو دوست داری چی بهش بگی؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
bahar

اولين چيزی که به ذهنم رسيد ميدونی چيه؟ الله اکبر. اينکه خدايا، تو چقدر بزرگی...