سال ۱۹۹۵، ۷.۱ ريشتر و ۶۰۰۰ نفر کشته!

سال ۲۰۰۳، ۸ ريشتر و ۱ نفر کشته!

به نظر شما اسم اين به جز پيشرفت چيه؟ کاش ما هم ژاپنی بوديم تو ايران.

/ 3 نظر / 9 بازدید
yassi

:) کاش ما ايرانی کون گشاد نبوديم

Farhad

فکر کنم يه تصاعد حسابی باشه :) ربطی هم به پيشرفت و اين چيزا نداشته باشه! :))

Farhad

ژس يهنی سال ۲۰۱۱ يه زلزله ۸.۹ ريشتری مياد که توش ۵۹۹۸ نفر به دنيا ميان؟!!! بيخيال!