عليه اومد آب بخوره، افتاد و ناخونش شيکست 02.gif

۳تار پـــــــــــــــــــــــــــــــــَـــــــــــــر!

/ 3 نظر / 9 بازدید
nicosk

مااااااااااااااااااااااااااااا .. چرا ؟!! ناخوونت جدی شيکست ؟

nicosk

فکر کنم خوابت تعبير شد :دی

bahar

اوخيييييييييييييييييييييی. نازوی. مال من تازه بلند شده. آخه تو خواب شکسته بيد.