داستان زندگی ما

راست ميگن زندگی هر طرفی حال کنه آدمو ميکشونه ها!‌ تو فقط ميتونی يه هوا به اطراف منحرفش کنی وگرنه جهتش اونيه که اون ميگه. 02.gif

منو نگاه، رفتم انتخاب رشته کردم فقط نرم افزار شريف به اميد اين طرح آ.ت.ت. حالا که انتخاب رشته کرديم و تموم شده اعلام کردن که اشتباه شده ، شريف اصلا جزو آ.ت.ت. نيست.

اينم از اين. اونم از اون apply . خدا ميدونه من کدوم ور دارم کشيده ميشم. فکر کنم قرار دلال بشم تو بازار با اين وضع.

/ 1 نظر / 9 بازدید
bahar

It's not bad actually ;)