من بالاخره باگ خلقت رو کشف کردم:

}() void createHuman
;( Human* h = new Human ( this
class God //{

}class Human

}( Human ( God* g
.
.
; m_god = g
.
.
; m_god = NULL
{
:private
; God* m_god
class Human //;{يکی تو رو خدا اون دو تا خط لعنتی رو جابه‌جا کنه ببينيم چی ميشه!

/ 1 نظر / 8 بازدید
bahar

ووووووووووی. چه همه نوشتی!! يه روز نبودما