گردش

امروز رفتم بيرون.
اول رفتيم که يه خورده لباس مباس بخريم. انقده شلوغ بود که بی خيال شديم.
بعد من گفتم بريم بيليارد. اومديم بريم که يهو شادی گير داد که من حوصله‌م سر ميره. چک و
چونه و بگير و ببر بالاخره شکست خورديم. اينم بيخيال شديم.
- سينما؟ -نه بابا الان که بليط گير نمياد.
- استخر(يواشکی)؟‌ -نه بابا اگه ميشد دودر کرد که ميرفتيم بيليارد. آی کيو.
- پارک قدم بزنيم و بستنی بخوريم؟‌ جهان کودک؟‌ - 26.gif

- راستی شنيدم که پارک ارم ترن هوايی جديد آورده. -راست ميگي؟‌
- ووووووووووووووووووووووووه. ۶۰ ساله سوار نشدم. بريم بريم بريم.

آی گـــــــــــــــــــــــــــــــه خوردم. (تق تق تق تق ...) اينو نگهش دار.... ويــــــــــــــــــــــــــــــــــژ!
جیـــــــــــــــــــــــغ. (تق تق تق ...)

وقتی پياده شدم تازه فهميدم حس جوونی و شجاعت داره توم کشته ميشه. چقده
ترسناک بود. قبلا ها بهتر بود که.

/ 4 نظر / 8 بازدید
bahar

وی. جدی ميگی؟ من تازه هوس کرده بودم برم از اينا که از تو هواپيما با چتر میپرن پايين :)! اگه يه کم ارزونتر بود می رفتم. نکنه يه بار برم بعد بترسم؟

فراز

بابا کوتاه بيا! ;)

yassi

يه جايی هست خانوما و اقايون با هم ميتونن بازی کنن(بيليارد ابلته ) و يه جايی هم هست که اقايون ميتونن بليارد بازی کنن و خانوما نگاه کنن :)