زندگی اصرار زيادی داره که به آدما ياد بده حرف زدن با زندگی کردن خيلی فرق داره. حرفای خوب خوب زدن مثل آب خوردن ميمونه،‌ يه گشتی تو اين وبلاگا بزن؛‌ پره از حرفای خوب خوب. در عوض خوب زندگی کردن ايز انادر استوری.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید