دين

اگر بر خداست که خدايی کند، همانا بر ماست که زندگانی کنيم.
اينکه در اسلام رسم بندگی به رسم زندگانی ترجيح داده شده، از بزرگترين خلط‌های مذهب است و ناشی از جهل نسبت به انسان و خدا ست.
که انسان به رسم زندگانی سعادتمند ميشود ولی به رسم بندگی نه!

/ 0 نظر / 11 بازدید