لينوکس

ميدونی چيه؟ بعضی از این کارای کامپیوتری هست که وقتی آدم روش کار میکنه سه سوت سر درد میشه. هی ور میری هی کار نمیکنه. هی جون میکنی خرابتر میشه. تو اینترنت هم که میری میبینی هیچ کسی انگار این مشکل رو حل نکرده. خلاصه پدرت در مياد. بايد
مواظب بود که گير نکنی توشون.

يکی از اين کارا، کار کردن با اين شبکه لينوکس لعنتيه. ميگی نه از رضا بپرس.

/ 2 نظر / 11 بازدید
Mazda

!baba in linux RedHat khoob bood! in Debian e koofti dahane maro saaf kardeh yad e oon redhat e koofti bekheir! majaraye miremadi e ke ghadresho nadoonestim, saremoon oomad ....

azarakhsh

ببينم مزدا تو مگه هنوز زنده ای؟