به يه جايی ميرسی تو زندگی، ميگن بايد يکی رو انتخاب کنی بری تو عمق. فقط يکی.

حرف همه اين ايسم ها همينه ديگه. فقط اينکه تو کدوم عمق بری براشون مهمه وگرنه همشون تو قسمت اول مشترکن. 

اصلا چرا بايد تو زندگی dfs بزنيم؟ من ميگم اگه bfs بزنيم خيلی بهتره.

/ 2 نظر / 9 بازدید
yassi

:)