جامعه امروزی

يه ترکه وايساده بوده کنار يه چاله هی داد ميزنه: سيزده ... سيزده ... سيزده. يکی از اونجا رد ميشده ميگه ببخشيد آقا ميشه بپرسم که چی کار دارين ميکنين؟ ترکه يقه يارو رو ميگيره پرت ميکنه تو چاله ميگه:‌ چهارده ... چهارده ... چهارده .

---------------------------------------
حکايت جوامع امروزی هم همينه. بخوای کار به کار بقيه داشته باشی پرتت ميکنن تو چاله.
اگه يکی جلوت آشغال انداخت زمين‌، دهنت رو ميبندی ميزاری ميری.
اگه يکی جلوت زد تو گوش یکی دیگه، دهنت رو ميبندی ميزاری ميری.
اگه ...

اگه اين جمله های «اگه» به ۱۰۰۰ تا برسن جامعه مون نابود ميشه 02.gif به خدا راست ميگم

/ 0 نظر / 8 بازدید