خواب بد

چند وقته که هی يه خواب بد ميبينم. خدا کنه يه وقت تعبير نشه 02.gif

من که هيچ وقت اهل خواب بد ديدن نبودم! حالا اين يعنی چی که جديدا هی ميبينم؟‌
من هوس خواب پرواز کردم. قبلا ها خيلی بيشتر ميديدم. 21.gif

/ 1 نظر / 10 بازدید
bahar

چی خواب ديدی مادر؟