آرامش

توی اين دنيا دنبال آرامش گشتن آب در هَوَن کوبيدن است.
هرچقدر که سعی ميکنی بيشتر خسته ميشوی. بعد که خسته شدی خوابت ميبرد فکر ميکنی به آرامش رسيدی.

/ 3 نظر / 10 بازدید
AM1R

خدايی باحال بود و درست....

chareh

سلام.مطمئنی؟؟!!!(البته مثل اينکه درست ميگی!!ببخشيد!)

Mohammad

اصلَن آرامش چيزِ مزخرفی‌ست.