دموکراسی

قسمت سوم مذاکرات توقيف شد!
وزارت ارشاد که ديروز به سختی اجازه پخش آن را صادر کرده بود، ديشب مورد تجاوز تعدادی لباس شخصی قرار گرفت که نوار مذاکرات را به آتش کشيدند.
علی خوشگذران که مسوول نگهداری از نوارها بود در اظهاراتی گفت:
ما به اونجامون هم خطور نمیکرد که مورد حمله قرار بگیریم، برای همین هم به کلوپی بیلیاردی عزیمت کرده بودیم.

/ 1 نظر / 10 بازدید
NicosK

من ميخوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممم :((