من همينجا نشسته‌م
ساکت و آرام
بوی چوب و علف می‌خورم
و از موسيقی تنفس مصنوعی می‌گيرم
سالها آنطرف‌تر اما
واقعيت آماده‌ست
تا روح‌ها را از نو خراشی دوباره دهد

/ 1 نظر / 10 بازدید
جان

ببين کوچولو اگه تو گرسنه ای به ما ربطی نداره ! حا لا چون شمای يک کاريش ميکنم