نقطه تلاقی عفت و هرزه‌گی همان لحظه است که نگاهش به نگاهش در افتد و يکی سر به دامن افکند و ديگری دامن به سر.

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهدی

چی شد؟ من نفهميدم قاتل کيه.