...

بايد يه کاری بکنم که اگه يهو يکی از اون بالا صدام کرد گفت بايد بريم. بتونم زودی بهش بگم ايول بزن بريم.

/ 2 نظر / 9 بازدید
azarakhsh

علی من کم کم دارم نگرانت می شم :(

bahar

آخ، گفتی!